Drs. Arend Hazekamp – Het vrije socialisme in Franeker

  • 24 april 2024
  • 20:00 uur
Botniastins
Breedeplaats 1
8801 LZ Franeker

Inspireer een ander!

Het vrije socialisme in Franeker

Het vrije socialisme is een vergeten sociale beweging in Nederland, die ook in Franeker lange tijd sterk was vertegenwoordigd. In zijn publiekscollege op woensdag 24 april vertelt Arend Hazekamp over deze beweging. 

Het vrije socialisme is een belangrijke sociale beweging geweest in onder meer Franeker. Met behulp van het weekblad De Arbeider verspreidde en propageerde deze beweging het vrije, niet partijpolitiek gebonden, socialisme bijna vijftig jaar tot in de kleinste gehuchten in de drie noordelijke provincies. Uiteindelijk overvleugelden de sociaaldemocratie en het communisme het vrije socialisme. De beweging van de vrije socialisten was authentiek en op tal van terreinen maatschappelijk zeer actief. Onder haar aanhang telde zij tal van bijzondere en getalenteerde persoonlijkheden. Veel van de opvattingen die zij verkondigden, zijn verrassend actueel. In zijn publiekscollege gaat Arend Hazekamp in op Franeker, waar het vrije socialisme sterk was vertegenwoordigd.

Drs. Arend Hazekamp
Drs. Arend Hazekamp woont in Burgum. Hij publiceerde in 2023 het boek Geestverwanten van Ferdinand Domela Nieuwenhuis, Het vrije socialisme in Groningen, Friesland en Drenthe (1890-1940). Dat gaat over het verhaal van arbeiders en kleine zelfstandigen in Noord-Nederland, die geen genoegen namen met hun miserabele leefomstandigheden en streden voor een beter leven. De charismatische oud-dominee Ferdinand Domela Nieuwenhuis (1846-1919) hield hen voor dat ook zij recht hadden op een menswaardig bestaan. Een rechtvaardige en vrije socialistische samenleving was mogelijk, maar daar moesten ze zelf wel wat voor doen.

College bijwonen?

Het publiekscollege van 24 april 2024 start om 20.00 uur in de collegezaal van de Academie van Franeker, Breedeplaats 1 te Franeker. Het college duurt ongeveer een uur, waarna er gelegenheid is om vragen te stellen.

Toegangskaartjes à € 10,- zijn vanaf een half uur voor aanvang verkrijgbaar bij de Botniastins. Een kaartje geeft recht op een glas fris, tapbier of huiswijn na afloop bij Grand Café De Doelen. 

Meldt u zich op tijd aan, want vol = vol.  Dit kan eenvoudig door onderstaand formulier in te vullen. Zonder aanmelding krijgt u alleen toegang als er plaats beschikbaar is.

 

Aanmelden voor dit publiekscollege:

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?