De geschiedenis van de psychiatrie in Franeker

  • 25 september 2019
  • 20:30 uur
Botniastins
Breedeplaats 1
8801 LZ Franeker

Inspireer een ander!

Het college van vandaag wordt gegeven door Roger P. Wind. Hij studeerde theologie in Kampen en Edinburgh. In 1981 werd hij bevestigd als Gereformeerd predikant en aangesteld als geestelijk verzorger in het Psychiatrisch Ziekenhuis te Franeker. In 2015 is hij met pensioen gegaan.

De geschiedenis van de psychiatrie in Franeker

Noem de naam Franeker en elke Fries zal direct denken aan psychiatrie. “De” PZ is nog steeds voor velen een begrip, hoewel de kennis over wat er achter die muren gebeurt en gebeurde dikwijls minimaal is. De psychiatrie heeft lang geleden onder het stigma van eindstation: Enkele reis Franeker. Zo erg is het nu niet meer, maar veel patiënten lijden nog steeds onder het taboe dat rust op een psychiatrische behandeling.

Zoals alles in de samenleving heeft ook de psychiatrie enorme ontwikkelingen ondergaan sinds de komst van de eerste patiënten in 1851. Het is niet eenvoudig om met de ogen van nu een goed beeld te krijgen van die tijd. Maar wat wel opvalt is dat vanaf het allereerste begin de medemenselijkheid en de gastvrijheid belangrijke uitgangspunten waren. Dat was niet altijd zichtbaar, ook al vanwege de beperkte middelen voor behandeling waarover men beschikte.

Tijdens het laatste jaar van de Tweede Wereldoorlog werden deze medemenselijkheid en gastvrijheid tot het uiterste op de proef gesteld door het transport op last van de bezetters van honderden patiënten uit Zuid-Laren en Bennebroek naar Franeker.

De ontwikkeling van psychofarmaca na de oorlog en de decentralisatie van de zorg over heel de provincie van de laatste decennia hebben de psychiatrie in Franeker ook weer een heel ander gezicht gegeven. Behandeling vindt nu veel meer plaats op basis van de triade Patiënt-Familie-Behandelaar.

Geïllustreerd met oude foto’s gaan we in vogelvlucht door die geschiedenis van 1851 tot nu.

College bijwonen?

De duur van de lezing is ongeveer een uur waarna er aansluitend gelegenheid is voor het stellen van vragen. Het publiekscollege van 25 september 2019 start om 20.30 uur in de collegezaal van de Academie van Franeker, Breedeplaats 1 te Franeker. Toegangskaartjes á € 7,- zijn een half uur voort aanvang van het college verkrijgbaar bij Café De Doelen en een kaartje geeft recht op een glas fris, bier of wijn na afloop bij Café De Doelen. 

Meldt u zich op tijd aan, want vol = vol.  Dit kan eenvoudig door een mail te sturen naar info@academiefraneker.nl. Vermeld daarbij s.v.p. uw naam, het aantal personen waarmee u komt en het college waarom het gaat.