College door Prof. dr. Marijn Molema – Brede Welvaart in Noordwest Fryslân

  • 30 maart 2022
  • 20:30 uur
Botniastins
Breedeplaats 1
8801 LZ Franeker

Inspireer een ander!

Brede Welvaart in Noordwest Friesland

Brede welvaart is alles wat het leven de moeite waard maakt. Het omvat onze gezondheid, ons werk en inkomen, ons gevoel ergens thuis te horen. In de gemeenten Waadhoeke en Harlingen, samen de regio ‘Noordwest’, ligt een lange geschiedenis van brede welvaartsbevordering. Prof. dr. Marijn Molema schetst deze geschiedenis, en trekt de lijn door. Hoe werken de gemeenten nu aan brede welvaart? Welke scenario’s zijn er mogelijk voor de regionale toekomst?

Prof. dr. Marijn Molema is programmaleider bij het Fries Sociaal Planbureau en bijzonder hoogleraar Regionale Vitaliteit & Dynamiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij studeerde geschiedenis aan dezelfde universiteit en werkte eerder voor diverse kennisinstellingen, waaronder de Fryske Akademy.

College bijwonen?

De duur van de lezing is ongeveer een uur waarna er aansluitend gelegenheid is voor het stellen van vragen. Het publiekscollege van 30 maart 2022 start om 20:30 uur in de collegezaal van de Academie van Franeker, Breedeplaats 1 te Franeker. Toegangskaartjes á € 7,- zijn een half uur voor aanvang van het college verkrijgbaar bij de collegezaal en een kaartje geeft recht op een glas fris, bier of wijn na afloop bij Café De Doelen. 

Meldt u zich op tijd aan, want vol = vol.  Dit kan eenvoudig door onderstaand formulier in te vullen.

Aanmelden voor dit publiekscollege:

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?