College door Drs. Tjalling van der Schors – Covid-19, voorkomen en genezen met geneesmiddelen, tussen hoop en vrees

  • 28 oktober 2020
  • 20:30 uur
YouTube kanaal Academie van Franeker

 

Inspireer een ander!

Covid-19, voorkomen en genezen met geneesmiddelen, tussen hoop en vrees

Deze lezing wordt verzorgd door drs. Tjalling van der Schors. Hij is ziekenhuisapotheker in het Dijklander Ziekenhuis te Hoorn en director of Professional Development van de European Association of Hospital Pharmacists.

Vanuit zijn professie als apotheker wordt u door Tjalling van der Schors geïnformeerd over de enorme impact die Corona heeft op de samenleving. Het virus is immers niet alleen sociaal ontwrichtend, maar heeft ook grote economische gevolgen. Adequate behandeling of een vaccin zou een geschenk uit de hemel zijn.
Behandeling is gelukkig al mogelijk, maar een ècht effectief virus-medicijn is nog niet voorhanden. Tjalling van der Schors gaat tijdens de lezing in op de vraag: “Wat hadden we, wat hebben we en wat kunnen we verwachten van de geneesmiddelen en vaccins die in ontwikkeling zijn.’’ Hij hoopt daarmee een aantal zaken omtrent het Covid-19 virus te duiden vanuit het geneesmiddelen perspectief.

College bijwonen?

Kijkt u dan mee via het YouTube kanaal van de Academie van Franeker!