College door Dr. Harry Daemen – De nieuwe bestuurscultuur: een taak voor ons allen!

  • 26 oktober 2022
  • 20:30 uur
Botniastins
Breedeplaats 1
8801 LZ Franeker

Inspireer een ander!

De nieuwe bestuurscultuur: een taak voor allen!

Sinds enige tijd wordt in allerlei situaties gepraat over de nieuwe bestuurscultuur. Vaak klinkt het alsof dit de remedie voor alle kwaden zal zijn. Maar wanneer men goed luistert, valt op dat aan die nieuwe bestuurscultuur weinig nieuws is. Al sinds de jaren zestig van de vorige eeuw wordt gepraat over meer openheid en transparantie, over meer dualisme en een krachtiger opstelling van het parlement. De ouderen onder ons horen Hans van Mierlo….
Waarom zouden wij van deze herhaalde oproep tot meer openheid en dergelijke ineens zoveel mogen verwachten?

“In mijn college zal ik uitleggen dat een echte nieuwe bestuurscultuur inderdaad dringend nodig is, maar dat dat meer vergt dan openheid en transparantie. Het moet daarbij gaan over een andere kijk op besturen in moeilijke omstandigheden, over een andere overheid. Dat vergt een ingrijpende cultuurverandering bij de overheid. Maar ook de  samenleving en haar organisaties, waaronder de media, zullen aan die verandering van cultuur moeten bijdragen.” Aldus dr. H.H.F.M. Daemen.

Dr. Harry Daemen, politicoloog en bestuurskundige, is emeritus universitair hoofddocent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

College bijwonen?

De duur van het college is ongeveer een uur. Het publiekscollege van 26 oktober 2022 start om 20:30 uur in de Botniastins, Breedeplaats 1 te Franeker.
Toegangskaartjes á  €7,- zijn een half uur voor de aanvang van het college verkrijgbaar in de stins. Een kaartje geeft recht op een glas fris, (tap)bier of huiswijn na afloop bij Café de Doelen.

Meldt u zich op tijd aan, want vol = vol.  Dit kan eenvoudig door onderstaand formulier in te vullen. Zonder aanmelding is er alleen toegang indien er plaats beschikbaar is.

 

 

Aanmelden voor dit publiekscollege:

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?