Plakkaat van Verlatinghe: historisch hoogtepunt

  • 03 juli 2024
  • 20.00 uur
Botniastins
Breedeplaats 1
8801 LZ Franeker

Inspireer een ander!

Plakkaat van Verlatinghe: historisch hoogtepunt – college Harry Daemen

Het Plakkaat van Verlatinghe is in de context van de zestiende eeuw revolutionair: een land zweert zijn koning af. Harry Daemen vertelt over dit hoogtepunt in de Nederlandse geschiedenis tijdens een publiekscollege op woensdag 3 juli.

Met het Plakkaat van Verlatinghe verandert de tachtigjarige oorlog van karakter. Aanvankelijk was het vooral een opstand tegen de machtsuitoefening door de Spaanse koning Philips II – een strijd om regionaal zelfbestuur. Met het Plakkaat wordt het een echte onafhankelijkheidsoorlog. Het Plakkaat van Verlatinghe heeft grote invloed uitgeoefend op het politiek denken in de zeventiende en achttiende eeuw. Opvallend is de overeenkomst in redeneerstijl tussen het Plakkaat van Verlatinghe en de Amerikaanse Declaration of Independence, 200 jaar later! Vandaar ook de belangstelling van president Obama voor dit Plakkaat, tijdens zijn staatsbezoek aan Nederland. Beide documenten kunnen worden gezien als monumentale teksten op de weg naar volkssoevereiniteit.

Harry Daemen

Dr. Harry Daemen (1949) is politicoloog en bestuurskundige. Hij was verbonden aan de universiteiten van Nijmegen, Twente en ten slotte aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarnaast was hij oprichter en de eerste directeur van de Thorbecke Academie in Leeuwarden (1986-1991). Hij gaf al diverse colleges bij de Academie van Franeker, onder andere over het poldermodel, de Europese integratie, de Brexit en over kiesstelsels.

College bijwonen?

Het college van 3 juli 2024 begint om 20.00 uur in de collegezaal van de Academie van Franeker, Breedeplaats 1 te Franeker. Het college duurt ongeveer een uur, waarna er gelegenheid is om vragen te stellen.

Toegangskaartjes à € 10,- zijn vanaf een half uur voor aanvang verkrijgbaar bij de Botniastins. Een kaartje geeft recht op een glas fris, tapbier of huiswijn na afloop bij Café De Doelen.

Meld u zich op tijd aan, want vol=vol. Dit kan eenvoudig met onderstaand formulier. Zonder aanmelding krijgt u alleen toegang als er plaats beschikbaar is.

Aanmelden voor dit publiekscollege:

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?