Bibliotheek van de Academie van Franeker

Klein plakkaatboek van Nederland

III-c Recht en omgeving

Verzameling van ordonnantiën en plakkaten betreffende regeeringsvorm, kerk en rechtspraak (14e eeuw tot 1749), bijeengebracht door Mr A.S. de Blécourt hoogleeraar te Leiden en Dr N. Japikse directeur van het bureau voor ’s Rijks Geschiedkundige Publicatiën.

Plaats van uitgave:
Groningen
Uitgever:
J.B. Wolters Uitgevers Maatschappij
Jaar van uitgave:
1919
Aantal pagina's:
353
Taal:
Nederlands