Bibliotheek van de Academie van Franeker

Genealogysk jierboek 1996

VI-d Fryslân
  • R.M.A. de Jong: De Gavere.
  • Johannes Tjaardstra: Genealogie Van der Zee (Hommerts, Joure).
  • H.A. Zeinstra: Tolsma.
  • Onno Hellinga: Kerstiersteat fan Tina Annes Voolstra.
  • Pieter Nieuwland: Huis ten Bosch.
  • Paul Noomen: De genealogie van de Friese adel volgens Upcke van Burmania (Abbema van Huizum)
Plaats van uitgave:
Ljouwert
Uitgever:
Fryske Akademy
Jaar van uitgave:
1996
Taal:
Fries