Bibliotheek van de Academie van Franeker

Genealogysk jierboek 1982

VI-d Fryslân
  • Nieuwland, P.: In memoriam Hessel Bierma.
  • Meer, D.J. van der: In memoriam Gerrit van der Veer.
  • Stoffelsma, J.: Stoffelsma.
  • Tjaardstra, J.: Het geslacht Tjaardstra/Tjaarda.
  • Zeinstra, H.A.: Huiszoeking bij Katholieken in 1734.
  • Vermeulen, D.: Namen van eilanders, voorkomend in de trouwregisters op de vaste wal (Bolsward, Dokkum, Hemelumer Oldeferd en Noordwolde, Lemsterland).
  • De Fryske wimpel.
  • Wapenregistraasje.
Plaats van uitgave:
Ljouwert
Uitgever:
Fryske Akademy
Jaar van uitgave:
1982
Taal:
Fries