Waterrijk Fryslân – Simmerjûnkolleezje Cees Pieter van Burgsteden

  • 17 juli 2024
  • 20.00 uur
Botniastins Franeker
Breedeplaats 1
8801 LZ Franeker

Inspireer een ander!

Waterrijk Fryslân – Simmerjûnkolleezje Cees Pieter van Burgsteden

Het eerste Simmerjûnkolleezje van 2024 van de Academie van Franeker wordt gegeven door Cees Pieter van Burgsteden, loco-dijkgraaf bij Wetterskip Fryslân. Hij schetst op woensdag 17 juli de toekomst van de twee-eenheid Fryslân en water.

 

Nattere winters, drogere zomers, stijgende zeespiegel en dalende bodems; het stelt het Friese waterbeheer voor flinke uitdagingen. Eeuwenlang hebben we met eigen handen ons land gemaakt tot wat het is, maar we lopen nu steeds meer tegen de grenzen aan. Water en bodem moeten sturend worden bij de ruimtelijke inrichting. We zullen meer water moeten vasthouden voor droge tijden en meer bergen in natte perioden. Hoe maken we Fryslân klimaatbestendig en wat betekent dat voor de inrichting van Fryslân? En welke keuzes vraagt dat van de Friese samenleving? Loco-dijkgraaf Cees Pieter van Burgsteden van Wetterskip Fryslân neemt ons mee in de blauwe omgevingsvisie; Fryslân klimaatbestendig 2050+. Een visie van Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân op het Friese watersysteem van de toekomst.

Cees Pieter van Burgsteden

Cees Pieter van Burgsteden is sinds mei 2023 loco-dijkgraaf van Wetterskip Fryslân en lid van het dagelijks bestuur met als portefeuilles onder andere strategie en gebiedsgerichte samenwerking, participatiebeleid, innovatie, vergunningverlening en emissies. Daarnaast heeft hij een melkveehouderij in Oosterwolde.

College bijwonen?

Het college van 17 juli 2024 begint om 20.00 uur in de collegezaal van de Academie van Franeker, Breedeplaats 1 te Franeker. Het college duurt ongeveer een uur, waarna er gelegenheid is om vragen te stellen.

Toegangskaartjes à € 10,- zijn vanaf een half uur voor aanvang verkrijgbaar bij de Botniastins. Een kaartje geeft recht op een glas fris, tapbier of huiswijn na afloop bij Café De Doelen.

Meld u zich op tijd aan, want vol=vol. Dit kan eenvoudig met onderstaand formulier. Zonder aanmelding krijgt u alleen toegang als er plaats beschikbaar is.

Aanmelden voor dit publiekscollege:

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?