Simmerjûn Colleges – 2019: Schelden in de middeleeuwen

  • 28 augustus 2019
  • 20:30 uur
Botniastins
Breedeplaats 1
8801 LZ Franeker

Inspireer een ander!

De Simmerjûn Colleges – 2019 hebben dit jaar als thema: Onder Professoren.

Het college van vandaag wordt gegeven door Anne Tjerk Popkema en Prof.dr. Rolf Bremmer.

Anne Tjerk Popkema studeerde af aan de Rijksuniversiteit Groningen met als specialisme middeleeuws Fries en taalgeschiedenis en is lid van de Fryske Akademy. In 2012 ontving hij de Obe Postmaprijs voor zijn vertaling van ‘De Hobbit’.

Prof. dr. Rolf Bremmer is Emeritus Hoogleraar ‘Oude- en Midden Engelse taal, literatuur en cultuur en Oud-Friese taal, literatuur en cultuur’. Tevens is hij  een van de vrijwilligers van de Academie van Franeker.

Binnenkort vindt u hier meer informatie over dit college.