De GGZ in Friesland

  • 25 september 2019
  • 20:30 uur
Botniatins
Breedeplaats 1
8801 LZ Franeker

Inspireer een ander!

Dit college wordt gegeven door ds. Roger Wind.

Dominee Wind is de schrijver van “Zal ik u eens wat zeggen? Ontmoetingen in de psychiatrie” uitgegeven door Van Wijnen, Franeker. Hij heeft meer dan 30 jaar als pastor in de psychiatrie gewerkt.

Verdere inhoud van het college volgt zo spoedig mogelijk.